ธนาคาร 1          :  กสิกรไทย

ชื่อบัญชี          นายพรชัย มั่นพรรษา

สาขา                 :  ถนนเพชรเกษมนครปฐม

เลขที่บัญชี         : 474-213005-9

ประเภท           : ออมทรัพย์

---------------------------------------------------------------------------------

ธนาคาร  2          :  กสิกรไทย

ชื่อบัญชี          นายพรชัย มั่นพรรษา

สาขา                 :  ถนนเพชรเกษมนครปฐม

เลขที่บัญชี         : 474-1-01176-5

ประเภท           :  กระแสรายวัน

---------------------------------------------------------------------------------

 

ธนาคาร 3          กรุงเทพ

ชื่อบัญชี          นายพรชัย มั่นพรรษา

สาขา                 นครปฐม

เลขที่บัญชี         : 275-087774-4

ประเภท           : ออมทรัพย์

---------------------------------------------------------------------------------

ธนาคาร 4          กรุงไทย

ชื่อบัญชี          นายพรชัย มั่นพรรษา

สาขา                 ย่อยบิ๊กซีนครปฐม

เลขที่บัญชี         : 390-004858-4

ประเภท           : ออมทรัพย์

---------------------------------------------------------------------------------

ธนาคาร 5          ไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี          นายพรชัย มั่นพรรษา

สาขา                 เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว

เลขที่บัญชี         : 206-242112-1

ประเภท           : ออมทรัพย์

---------------------------------------------------------------------------------

ธนาคาร 6          ทหารไทย

ชื่อบัญชี          นายพรชัย มั่นพรรษา

สาขา                 บิ๊กซี นครปฐม

เลขที่บัญชี         : 635-2-07951-8

ประเภท           : ออมทรัพย์

---------------------------------------------------------------------------------

 

ธนาคาร  7         กรุงศรีอยุธยา

ชื่อบัญชี          นายพรชัย มั่นพรรษา

สาขา                 บิ๊กซี นครปฐม

เลขที่บัญชี         : 681-1-10029-8

ประเภท           : ออมทรัพย์

---------------------------------------------------------------------------------

 

ธนาคาร  8         ธนชาต

ชื่อบัญชี          นายพรชัย มั่นพรรษา

สาขา                 พระปฐมเจดีย์

เลขที่บัญชี         :  521-6-03315-0

ประเภท           : ออมทรัพย์

---------------------------------------------------------------------------------

ธนาคาร 9          ออมสิน

ชื่อบัญชี          นายพรชัย มั่นพรรษา

สาขา                 เนติบัณฑิตยสภา

เลขที่บัญชี         : 020-1-01952776

ประเภท           : ออมทรัพย์

---------------------------------------------------------------------------------

ธนาคาร 10       ยูโอบี

ชื่อบัญชี          นายพรชัย มั่นพรรษา

สาขา                 นครปฐม

เลขที่บัญชี         : 777-163-791-8

ประเภท           : ออมทรัพย์

---------------------------------------------------------------------------------

ธนาคาร 11       อาคารสงเคราะห์ (ธอส)

ชื่อบัญชี          นายพรชัย มั่นพรรษา

สาขา                 พุทธมณฑล

เลขที่บัญชี         :  030-11-004774-2

ประเภท           : ออมทรัพย์

---------------------------------------------------------------------------------

ธนาคาร 12          ไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี          นายพรชัย มั่นพรรษา

สาขา                 เทสโก้โลตัส จรัญสนิทวงศ์

เลขที่บัญชี         : 192-223423-0

ประเภท           : ออมทรัพย์

---------------------------------------------------------------------------------

ธนาคาร 13          ออมสิน

ชื่อบัญชี          นายพรชัย มั่นพรรษา

สาขา                 โฮมโปร นครปฐม

เลขที่บัญชี         : 02-009-3119830

ประเภท           : ออมทรัพย์

---------------------------------------------------------------------------------