สินค้าที่มีจำหน่าย

1. โปรแกรมแบบฟอร์มศาล (FormV97Advance)    1,400 บาท

2. โปรแกรมแบบฟอร์มตำรวจ    1,200 บาท

3. โปรแกรมสัญญาทางกฎหมาย    1,200 บาท

4. โปรแกรมรวมกฎหมายและคำพิพากษาฏีกา     3,500 บาท

5. IP.Camera กล้องวงจรปิดผ่านอินเตอร์เน็ต

 (แผ่นสอน จะมีข้อมูลเกี่ยวกับกล้อง IP. ทั้งหมด

  เช่น การเลือกซื้อ การติดตั้ง การตั้งค่า จนถึงใช้

  งานได้จริง)     240 บาท

6. ให้เช่าพื้นที่ในการทำ Website ในระดับมืออาชีพ

    ราคาเดือนละ 50 บาท และ ถ้าต้องการจดโดเมนเนมด้วย

   เช่น WWW.PORNCHAI19.COM  ค่าจด ปีละ 400 บาท

    และยังมีบริการทำ WEBSITE  พื้นฐานหน้าละ 200 บาท

 

ช่องทางการซื้อสินค้า

1. ซื้อที่ร้านขายหนังสือประจำศาล แพ่งรัชดา,ศาลอาญากรุงเทพใต้ (สนามหลวง),

    ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ใหม่ (เจริญกรุง),ศาลอาญาธนุบรี,ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา

2. ซื้อผ่าน Website  ขั้นตอน 1. โทรถาม Username,Password  2, เข้าไปที่หัวข้อ

  เข้าใช้ข้อมูลสำหรับสมาชิก  3. โอนเงิน 4.Download Program แล้วสามารถใช้

   งานได้เลย

3. ซื้อโดยการ โอนเงิน แล้วส่งสินค้าทาง EMS.